INFO LLICÈNCIES

No es tramitarà cap llicència si no està realitzat el seu pagament per TPV Oficina o transferència bancària i indicant el tipus de llicència.

LLICÈNCIES TEMP 2020

Cal recordar que el termini per efectuar les RENOVACIONS, CANVIS DE CLUB, i CANVIS DE TIPUS DE LLICÈNCIES, enguany serà del 25 de novembre al 10 de desembre 2019.

Aquesta data serà improrrogable, per tant, totes aquelles llicències que es tramitin després d’aquesta data se’ls hi aplicarà el recàrrec corresponent, els canvis de club no s’acceptaran.

10 – REVISIÓ MÈDICA OBLIGATÒRIA: La revisió mèdica serà obligatòria per a tots els atletes que tramitin llicència nova, a partir de la categoria Sub20. Aquests atletes hauran de passar la revisió segons el protocol estipulat per la FCA.

CATEGORIES FEDERATIVES D’ATLETES:

CATEGORIA, ANY, LLICÈNCIA

Homes i Dones;

-Sènior Des de l’any en que compleixen 23 anys Obligatori llicència federativa ((RFEA/FCA/FONS)

-Sub23 1998 – 1999 – 2000 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA/FONS)

-Sub20 2001 – 2002 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA)

– Sub18 2003 – 2004 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA)

6 – LLICÈNCIES D’ATLETA A principi de temporada els atletes hauran de tramitar un dels següents tipus de llicència: ** Llicència per la RFEA. (CT) Hauran de tramitar-la tots els atletes que participin en aquelles competicions que figurin dintre del calendari oficial de la RFEA; competicions i Campionats de totes les categories d’àmbit estatal; els que obtinguin marques que entrin dintre del ranking espanyol, i els atletes estrangers. ** Llicència per la FCA. (CL) Per als atletes que únicament participin en competicions d’àmbit català (les no incloses dintre del calendari oficial de la RFEA). ** Llicència especial per a curses de FONS(ruta)/CROS. (CY) Aquesta llicència és d’àmbit català, i està adreçada a atletes de la categoria sub23, sènior o màster que només prenen part en curses de fons en ruta i/o en crosses (no està autoritzada la participació en pista). ** Llicència de Promoció Aquesta llicència és d’àmbit català i està adreçada per a les categories Sub16-14-12-10-8. Haurà de tramitar-se per participar en les competicions organitzades per la FCA i per figurar en el rànking català.