Avís legal

Identificació

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, Ripollet Unió Atlètica (d’ara endavant RUA) en qualitat de titular del web site www.ripolletua.com, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web ripolletua.com:

Denominació: Ripollet Unió Atlètica
Domicili: Carrer Magallanes (Poliesportiu), 22-26 08291 – Ripollet
Telèfono: 93 691 20 13
Fax: 93 691 20 13
Fax 93 691 20 13
e-mail: ripolletua@gmail.com
CIF: G59504738

Política de Protecció de Dades

En compliment de REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres serveis, així com la de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments. Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a la RUA, l’interessat dóna el vostre consentiment exprés per al tractament de les vostres dades personals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials.

En cap cas la RUA utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents de les anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran als nostres registres durant un període de cinc anys. No obstant això, en qualsevol moment podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar-ne el tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir-ne el dret a la portabilitat. També us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que en el tractament de les vostres dades no s’estan respectant els vostres drets.