IDEARI

R.U.A. és una unió voluntària de persones que, sense distinció de sexe, de les creences morals o religioses i de l’estament social i/o econòmic, pretén formar un col·lectiu basat en la pràctica i/o la difusió de l’esport ja que entén que tal activitat resulta beneficiosa per als individus membres.

Alhora té per cert que l’esport no és únicament una activitat física que es defineix en funció de les victòries assolides, sinó que esdevé el mitjà per aconseguir un desenvolupament integra de la persona (tant físic com mental). Per tant la RUA afavorirà la maduració personal, recolzant i respectant els objectius perseguits de cada individu fruits d’aquesta evolució.

Això també significa que, malgrat la Ripollet Unió Atlètica és una entitat sense ànim de lucre, fonamentarà el seu creixement, ja sigui en altres especialitats esportives com en activitats relacionades amb aquesta pràctica.

El grau d’exigència i de rendiment esportiu queda reservat a la determinació personal de cada atleta, tenint en compte les possibilitats tècniques que en aquell moment es puguin oferir. Sent així un club obert i divers que fomenta qualsevol rendiment (popular o èlit).

Amb tot, i pel que fa a les seves arrels, cal tenir present que és un club d’atletisme local , de caire humil i familiar, i no per això menys competent.