INFO LLICÈNCIES

No es tramitarà cap llicència si no està realitzat el seu pagament per TPV Oficina o transferència bancària i indicant el tipus de llicència.

LLICENCIES 2020