FORMULARI VOLUNTARIAT

DADES DEL VOLUNTARI/A


Nom i Cognoms


DNI


Data de Naixement


Domicili


Localitat


Provincia


Codi Postal


Telèfon


Móbil


Adreça electrònica


Número Seguretat Social


He llegit i accepto el reglament intern del Ripollet Unió Atlètica.
Autoritzo que s’incloguin les meves dades a la base de dades del Ripollet Unió Atlètica d’acord amb el
que estableix la Llei orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter personal.

Accepto