FORMULARI FUN RUN

DADES DE L'ATLETA


Nom i Cognoms


Data de Naixement


Lloc


Domicili


Població


Codi Postal


Telèfon


Móbil


Nº Seguretat Social


E-mail


PAGAMENT DE LLICENCIES A DETERMINAR SEGONS CATEGORIA I MODALITAT

PAGAMENT MENSUAL 10 €,SI UN MES NO POTS
ENTRENAR NO PAGAS PERO SE HA DE AVISAR A LA OFICINA O PER CORREU
ripolletua@gmail.com


Metode pagament
Targeta credit oficial (TPV Oficina)Transferència Bancaria


Transferències quotes al número de compte corrent següent, Banc Sabadell Ripollet
Unió Atlètica:

He llegit i accepto el reglament intern del Ripollet Unió Atlètica.
Autoritzo la publicació de dades i imatges del meu fill/a a la web oficial i Xarxes socials del Ripollet Unió Atlètica.

Autoritzo que s’incloguin les meves dades a la base de dades del Ripollet Unió Atlètica
d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter personal.

No paga ni matricula i no es obligatori se soci del club.

Accepto