FORMULARI FUN RUN

  DADES DE L'ATLETA


  Nom i Cognoms


  Data de Naixement


  Lloc


  Domicili


  Població


  Codi Postal


  Telèfon


  Móbil


  Nº Seguretat Social


  E-mail


  PAGAMENT DE LLICENCIES A DETERMINAR SEGONS CATEGORIA I MODALITAT

  PAGAMENT MENSUAL 10 €,SI UN MES NO POTS
  ENTRENAR NO PAGAS PERO SE HA DE AVISAR A LA OFICINA O PER CORREU
  ripolletua@gmail.com


  Metode pagament
  Targeta credit oficial (TPV Oficina)Transferència Bancaria


  Transferències quotes al número de compte corrent següent, Banc Sabadell Ripollet
  Unió Atlètica:

  He llegit i accepto el reglament intern del Ripollet Unió Atlètica.
  Autoritzo la publicació de dades i imatges del meu fill/a a la web oficial i Xarxes socials del Ripollet Unió Atlètica.

  Autoritzo que s’incloguin les meves dades a la base de dades del Ripollet Unió Atlètica
  d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter personal.

  No paga ni matricula i no es obligatori se soci del club.

  Accepto