FORMULARI FULL PROVA 15 DIES GRATUITS

DADES DE L'ATLETA


Nom i Cognoms


Data de Naixement


Lloc


Domicili


Població


Codi Postal


Telèfon


Móbil


Nº Seguretat Social


E-mail


DIES D'ENTRENAMENT (MÀXIM 15 DIES)

Del

al


He llegit i accepto el reglament intern del Ripollet Unió Atlètica.
Autoritzo la publicació de dades i imatges del meu fill/a a la web oficial i Xarxes socials del
Ripollet Unió Atlètica.
Autoritzo que s’incloguin les meves dades a la base de dades del Ripollet Unió Atlètica d’acord
amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter
personal.
Si un atleta es queda en el club una vagada passin el 15 dies prova ha de pagar el mes sencer.

Accepto