FORMULARI FULL PROVA 15 DIES GRATUITS

  DADES DE L'ATLETA


  Nom i Cognoms


  Data de Naixement


  Lloc


  Domicili


  Població


  Codi Postal


  Telèfon


  Móbil


  Nº Seguretat Social


  E-mail


  DIES D'ENTRENAMENT (MÀXIM 15 DIES)

  Del

  al


  He llegit i accepto el reglament intern del Ripollet Unió Atlètica.
  Autoritzo la publicació de dades i imatges del meu fill/a a la web oficial i Xarxes socials del
  Ripollet Unió Atlètica.
  Autoritzo que s’incloguin les meves dades a la base de dades del Ripollet Unió Atlètica d’acord
  amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter
  personal.
  Si un atleta es queda en el club una vagada passin el 15 dies prova ha de pagar el mes sencer.

  Accepto