FORMULARI ALTA JUVENIL-VETERÀ

  DADES DE L'ATLETA


  Nom i Cognoms


  Data de Naixement


  Lloc


  Domicili


  Població


  Codi Postal


  Nº Seguretat Social


  Telèfon


  Móbil


  E-mail


  DADES DEL PARE, MARE O TUTOR DE L’ATLETA MENORS DE 18 ANYS


  Nom i Cognoms


  DNI


  HORARI DE 19H /20;30 DE DILLUNS A DIVENDRES

  PAGAMENT DE LLICENCIES A DETERMINAR SEGONS CATEGORIA I MODALITAT


  MÈTODE PAGAMENT:


  Metode pagament
  Targeta credit oficial (TPV Oficina)Transferència Bancaria


  Transferències quotes al número de compte corrent següent, Banc Sabadell Ripollet Unió
  Atlètica:

  En donar-se d’alta un atleta menor d’edat el pare/mare/tutor passa a ser soci de l’entitat i a pagar la
  corresponent quota anual. Si l’atleta es major d’edat serà ell mateix el soci de l’entitat i també pagarà la
  quota anual.

  Una vegada realitzat el pagament es tramitarà la inscripció de l'atleta.

  He llegit i accepto el reglament intern del Ripollet Unió Atlètica.
  Autoritzo la publicació de dades i imatges del meu fill/a a la web oficial i Xarxes socials del Ripollet Unió
  Atlètica.
  Autoritzo que s’incloguin les meves dades a la base de dades del Ripollet Unió Atlètica d’acord amb el
  que estableix la Llei orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter personal.

  Accepto