FORMULARI ALTA ESCOLA

DADES DE L'ATLETA


Nom i Cognoms


Data de Naixement


Lloc


Domicili


Població


Codi Postal


Nº Seguretat Social


Telèfon


Móbil


E-mail


NOMES ESCOLA: Dades d’entrenament (marcar l’opció/les opcions escollides)


Dades entrenament
DillunsDimecresDivendres


Escola


Població Escola


Nom i Cognoms


DNI


Metode pagament
Targeta credit oficial (TPV Oficina)Transferència Bancaria


Transferències quotes al número de compte corrent següent, Banc Sabadell Ripollet Unió
Atlètica:

En donar-se d’alta un atleta menor d’edat el pare/mare/tutor passa a ser soci de l’entitat i a pagar la
corresponent quota anual. Si l’atleta es major d’edat serà ell mateix el soci de l’entitat i també pagarà la
quota anual.

Una vegada realitzat el pagament es tramitarà la inscripció de l'atleta.

He llegit i accepto el reglament intern del Ripollet Unió Atlètica.
Autoritzo la publicació de dades i imatges del meu fill/a a la web oficial i Xarxes socials del Ripollet Unió
Atlètica.
Autoritzo que s’incloguin les meves dades a la base de dades del Ripollet Unió Atlètica d’acord amb el
que estableix la Llei orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter personal.

Accepto